Čo je hybridný dochádzkový systém?

Hybridný alebo kombinovaný dochádzkový systém je taký, pri ktorom zamestnanec dokáže plynulo zmeniť druh dochádzky bez toho, aby musel ručne vypisovať priepustky, nosiť ich so sebou a následne si ich nechať schváliť svojim nadriadeným.

Ako vyzerá využitie hybridného dochádzkového systému v praxi? Pripravili sme si pre vás nasledujúce príklady rôznych druhov povolaní. Zamestnanec si pri každej pracovnej zmene jednoducho tvorí záznam na fyzickom alebo virtuálnom termináli.

Príklad z praxe: Administratívny pracovník

Zamestnanec pracujúci v administratíve, ktorý si môže prácu odniesť aj domov:

 • o 9:00 príde na pobočku (všetky záznamy odteraz tvorí na fyzickom termináli na pobočke),
 • o 11:00 odíde na služobnú cestu,
 • o 11:30 sa vráti,
 • o 12:30 sa ide naobedovať,
 • o 13:00 skončí obed,
 • o 14:30 odíde z pobočky
 • a od 15:00 do 17:30 pracuje z domu (záznam vytvorí vo webovom prehliadači na svojom počítači, alebo appke na smartfóne).

Všetky tieto údaje sa zapíšu do dochádzky v danom dni a na konci mesiaca sa potvrdí ich správnosť. Pri akejkoľvek chybe môže zamestnanec vytvoriť žiadanku so žiadosťou o zmenu v dochádzke alebo poprosiť svojho personalistu o pomoc. Ten vďaka jednoduchému nastaveniu dokáže upraviť dochádzku zopár kliknutiami.

Chronos Klik: Mobilná aplikácia s podporou GPS

Vďaka mobilnej aplikácii však vieme uľahčiť evidenciu aj povolaniam, pri ktorých zamestnanec trávi viac času mimo pobočky (ako napríklad rôzne prepravné spoločnosti). Aplikácia CHRONOS eviduje vďaka GPS pozíciu v ktorej bol zmenený dochádzkový záznam a je dostupná na iOS aj Android.

Zamestnanec pracujúci v preprave, ktorý

 • o 9:00 začne prácu nech sa nachádza kdekoľvek,
 • o 11:30 zaznamená obednú prestávku,
 • o 12:00 zaznačí koniec prestávky,
 • o 17:30 si odpípne koniec pracovného času.

Vďaka záznamom GPS je evidencia transparentná. Zamestnanec je chránený pri výkone svojej práce a zamestnávateľ ju môže pri akýchkoľvek pochybnostiach jednoducho skontrolovať. Po skončení mesiaca zamestnanec svoju dochádzku potvrdí jedným kliknutím a účtovníci ju vedia jednoducho spracovať a exportovať do svojho účtovného systému.

Vyskúšajte možnosti dochádzkého systému Chronos už dnes.