Zásady ochrany osobných údajov a používanie cookies

Radi by sme Vás informovali o type dát, ktoré  spoločnosť PANTHEON.tech s.r.o., IČO: 35821779, so sídlom Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava, registrovaná OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 25072/B (ďalej len PANTHEON.tech) na webovej stránke zbiera a o spôsobe ich využitia. Je pre nás dôležité, aby každý porozumel, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Spoločnosť PANTHEON.tech zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní služieb v súvislosti s prehliadaním webu a analýzou návštevnosti našich webových stránok.  Bez ohľadu na situáciu Vám sľubujeme, že Vaše osobné údaje budeme chrániť a nikdy ich nepoužijeme v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ:

PANTHEON.tech s.r.o., IČO: 35821779, so sídlom Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava, registrovaná OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 25072/B

Účel spracúvania údajov

PANTHEON.tech s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

– prehliadanie webu a analýza návštevnosti webových stránok – evidujeme údaje o všetkých našich zákazníkoch na základe vyplneného kontaktného formulára

– dodržiavanie zákona – Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností, právnych postupov  alebo aby sme dodržiavali zákon .

Na tieto účely používame službu Google Analytics & Microsoft Clarity.

Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce  osobné údaje: vaše meno,  e-mailovú adresu.


Umiestnenie Vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup len zamestnanci PANTHEON.tech. Údaje sú fyzicky umiestnené v rámci Európskej únie.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 26 mesiacov, a to vzhľadom na uchovávanie informácií pomocou Google Analytics. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím tejto doby v prípade, ak Vaše osobné údaje už považujeme za nepotrebné z pohľadu uvedených účelov spracúvania.

Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy právo svoj súhlas odvolať.

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje  nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných povinností.

Cookies

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo Vašom počítači pri jeho prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve webovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré na našej webovej stránke používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Ako fungujú súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies, a to na zhromažďovanie informácií o Vás, o vašej návšteve našich stránok, obsahu, ktorý ste si prezerali, odkazoch, ktoré ste sledovali, času strávenom na týchto stránkach, informácií o vašom prehliadači, zariadení a to za účelom analýzy informácií o návštevnosti, zlepšenia komunikácie a nevyhnutnej funkcionality našich webstránok.

Súhlas užívateľa s používaním cookies

Ako užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním cookies do Vášho prehliadača. O tejto skutočnosti ste boli upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť kliknutím na jeden z týchto odkazov: Súhlasím s použitím súborov cookie / Odmietam súbory cookie.

Ochrana súkromia

Tieto informácie slúžia na poskytnutie špecifických informácií týkajúcich sa toho, ako používame súbory cookies. Ak používame cookies na spracovávanie osobných údajov, ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe používateľa, uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a pravidlá uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Služby tretích strán

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies reps. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané. Nemôžeme mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača.

Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google Analytis
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Microsoft Clarity

Viac o ochrane súkromia: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov a GDPR

Na vyžiadanie Vás budeme informovať, či a ktoré Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (na základe čl. 15 GDPR), opravu (na základe čl. 16 GDPR), vymazanie (na základe čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (na základe čl. 18 GDPR), prenosnosť (na základe čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (na základe čl. 21 GDPR) Vašich osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu. Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom zaslaným na adresu recepcia@pantheon.sk, prípadne písomne. Vašu žiadosť vyriešime bez zbytočného zdržania a v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.