Prečo používať dochádzkový systém Chronos?

Sme slovenská spoločnosť, ktorá sama hľadala spôsob ako čo najjednoduchšie evidovať dochádzku svojich zamestnancov.

Poznáme slovenskú legislatívu a preto vieme, aké všetky úskalia môže podnikanie na Slovensku vytvárať. Pred vyše 10 rokmi sme na trhu nevedeli nájsť dochádzkový systém, ktorý by bol poskytol našim firmám odľahčenie, ktoré sme hľadali. Rozhodli sme sa preto vyvinúť vlastný systém, ktorý bude intuitívny, jednoduchý na správu a hlavne, prinesie našim personalistom a účtovníkom úľavu.

Aký je Chronos?

Spoľahlivý.

Dochádzkový systém je k dispozícii za mesačný poplatok v Cloudovej verzii alebo je možné zabezpečiť si jednorázovú licenciu, ktorá s vami bude navždy. O správny priebeh Chronosu sa stará support, ktorý zabezpečuje spoločnost thiss s.r.o. Je to naša sesterská firma, ktorá je tu pre vás pri každom probléme, v pracovné dni od 9:00 – 17:00.

Presný.

Chronos vždy aktuálne prepočíta nároky na všetky druhy voľna a umožňuje tiež spraviť výpočty na nečisto v prípade, že potrebujete zistiť, koľko voľna zamestnancovi zvýši. Je spoľahlivým partnerom pri výpočtoch miezd a vy sa pokojne môžete sústrediť na iné povinnosti.

Tvarovateľný.

Jednou z najväčších pridaných hodnôt Chronosu dochádzkového systému je jeho možnosť prispôsobiť si funkcie potrebám konkrétnej firmy. Personalista dokáže z jedného konta spravovať údaje a záznamy z rôznych firiem (tzv. správa multiorganizácie), vytvárať si vlastné kategórie voľna a napríklad nastaviť schvaľovanie voľna zamestnancov rôznymi osobami v hierarchii.

Export dochádzok a podkladov na mzdy vieme prispôsobiť účtovnému systému, v ktorom účtovník pracuje tak, aby údaje iba nahral a systém ich v momente sám načítal.

Plne digitálny.

Dochádzkový systém Chronos je ideálny na správu priamej, ale aj hybridnej (či kombinovanej) dochádzky. Každý zamestnanec má prístup do digitálnej evidencie svojej dochádzky vo webovom prehliadači a začiatkom mesiaca môže podpísať dochádzkový záznam za predošlí mesiac elektronicky jedným kliknutím.

Pri odkliknutí vždy potvrdí, že údaje ktoré odosiela sú správne.

Vyskúšajte Chronos ešte dnes!

Chronos je využíteľný na všetkých možných pracoviskách (tzv. hybridný dochádzkový systém). Dochádzku je možné zaznamenať napríklad pomocou na pevno priprevneného terminálu pri vstupe do prevádzky, cez webový prehliadač, ku ktorému má prístup každý zamestnanec alebo cez mobilnú aplikáciu (aktívnu na Android aj iOS), ktorá napríklad sníma GPS polohu zamestnancov pri evidencii.

Vyskúšajte dochádzkový systém zadarmo a nechajte sa presvedčiť možnosťami, ktoré Chronos ponúka.